Dvoukřídlá brána s lamelovou výplní a bez přípravy na pohon

Kód: AB2844 AB2802 AB2718 AB2760 AB2886 AB2928 AB2970 AB2845 AB2803 AB2719 AB2761 AB2887 AB2929 AB2971 AB2846 AB2804 AB2720 AB2762 AB2888 AB2930 AB2972 AB2847 AB2805 AB2721 AB2763 AB2889 AB2931 AB2973 AB2848 AB2806 AB2722 AB2764 AB2890 AB2932 AB2974 AB2849 AB2807 AB2723 AB2765 AB2891 AB2933 AB2975 AB2838 AB2796 AB2712 AB2754 AB2880 AB2922 AB2964 AB2839 AB2797 AB2713 AB2755 AB2881 AB2923 AB2965 AB2840 AB2798 AB2714 AB2756 AB2882 AB2924 AB2966 AB2841 AB2799 AB2715 AB2757 AB2883 AB2925 AB2967 AB2842 AB2800 AB2716 AB2758 AB2884 AB2926 AB2968 AB2843 AB2801 AB2717 AB2759 AB2885 AB2927 AB2969 AB2826 AB2784 AB2700 AB2742 AB2868 AB2910 AB2952 AB2827 AB2785 AB2701 AB2743 AB2869 AB2911 AB2953 AB2828 AB2786 AB2702 AB2744 AB2870 AB2912 AB2954 AB2829 AB2787 AB2703 AB2745 AB2871 AB2913 AB2955 AB2830 AB2788 AB2704 AB2746 AB2872 AB2914 AB2956 AB2831 AB2789 AB2705 AB2747 AB2873 AB2915 AB2957 AB2832 AB2790 AB2706 AB2748 AB2874 AB2916 AB2958 AB2833 AB2791 AB2707 AB2749 AB2875 AB2917 AB2959 AB2834 AB2792 AB2708 AB2750 AB2876 AB2918 AB2960 AB2835 AB2793 AB2709 AB2751 AB2877 AB2919 AB2961 AB2836 AB2794 AB2710 AB2752 AB2878 AB2920 AB2962 AB2837 AB2795 AB2711 AB2753 AB2879 AB2921 AB2963 AB2862 AB2820 AB2736 AB2778 AB2904 AB2946 AB2988 AB2863 AB2821 AB2737 AB2779 AB2905 AB2947 AB2989 AB2864 AB2822 AB2738 AB2780 AB2906 AB2948 AB2990 AB2865 AB2823 AB2739 AB2781 AB2907 AB2949 AB2991 AB2866 AB2824 AB2740 AB2782 AB2908 AB2950 AB2992 AB2867 AB2825 AB2741 AB2783 AB2909 AB2951 AB2993 AB2850 AB2808 AB2724 AB2766 AB2892 AB2934 AB2976 AB2851 AB2809 AB2725 AB2767 AB2893 AB2935 AB2977 AB2852 AB2810 AB2726 AB2768 AB2894 AB2936 AB2978 AB2853 AB2811 AB2727 AB2769 AB2895 AB2937 AB2979 AB2854 AB2812 AB2728 AB2770 AB2896 AB2938 AB2980 AB2855 AB2813 AB2729 AB2771 AB2897 AB2939 AB2981 AB2856 AB2814 AB2730 AB2772 AB2898 AB2940 AB2982 AB2857 AB2815 AB2731 AB2773 AB2899 AB2941 AB2983 AB2858 AB2816 AB2732 AB2774 AB2900 AB2942 AB2984 AB2859 AB2817 AB2733 AB2775 AB2901 AB2943 AB2985 AB2860 AB2818 AB2734 AB2776 AB2902 AB2944 AB2986 AB2861 AB2819 AB2735 AB2777 AB2903 AB2945 AB2987 Zvolte variantu
27 091,90 Kč 36 384,70 Kč 36 384,70 Kč 36 384,70 Kč 31 689,90 Kč 31 689,90 Kč 31 689,90 Kč 28 543,90 Kč 37 836,70 Kč 37 836,70 Kč 37 836,70 Kč 33 141,90 Kč 33 141,90 Kč 33 141,90 Kč 29 753,90 Kč 39 046,70 Kč 39 046,70 Kč 39 046,70 Kč 34 351,90 Kč 34 351,90 Kč 34 351,90 Kč 31 447,90 Kč 40 740,70 Kč 40 740,70 Kč 40 740,70 Kč 36 045,90 Kč 36 045,90 Kč 36 045,90 Kč 32 536,90 Kč 41 829,70 Kč 41 829,70 Kč 41 829,70 Kč 37 134,90 Kč 37 134,90 Kč 37 134,90 Kč 34 472,90 Kč 43 765,70 Kč 43 765,70 Kč 43 765,70 Kč 39 070,90 Kč 39 070,90 Kč 39 070,90 Kč 31 689,90 Kč 40 982,70 Kč 40 982,70 Kč 40 982,70 Kč 36 287,90 Kč 36 287,90 Kč 36 287,90 Kč 33 141,90 Kč 42 434,70 Kč 42 434,70 Kč 42 434,70 Kč 37 739,90 Kč 37 739,90 Kč 37 739,90 Kč 34 351,90 Kč 43 644,70 Kč 43 644,70 Kč 43 644,70 Kč 38 949,90 Kč 38 949,90 Kč 38 949,90 Kč 36 045,90 Kč 45 338,70 Kč 45 338,70 Kč 45 338,70 Kč 40 643,90 Kč 40 643,90 Kč 40 643,90 Kč 37 134,90 Kč 46 427,70 Kč 46 427,70 Kč 46 427,70 Kč 41 732,90 Kč 41 732,90 Kč 41 732,90 Kč 39 070,90 Kč 48 363,70 Kč 48 363,70 Kč 48 363,70 Kč 43 668,90 Kč 43 668,90 Kč 43 668,90 Kč 31 689,90 Kč 40 982,70 Kč 40 982,70 Kč 40 982,70 Kč 36 287,90 Kč 36 287,90 Kč 36 287,90 Kč 33 141,90 Kč 42 434,70 Kč 42 434,70 Kč 42 434,70 Kč 37 739,90 Kč 37 739,90 Kč 37 739,90 Kč 34 351,90 Kč 43 644,70 Kč 43 644,70 Kč 43 644,70 Kč 38 949,90 Kč 38 949,90 Kč 38 949,90 Kč 36 045,90 Kč 45 338,70 Kč 45 338,70 Kč 45 338,70 Kč 40 643,90 Kč 40 643,90 Kč 40 643,90 Kč 37 134,90 Kč 46 427,70 Kč 46 427,70 Kč 46 427,70 Kč 41 732,90 Kč 41 732,90 Kč 41 732,90 Kč 39 070,90 Kč 48 363,70 Kč 48 363,70 Kč 48 363,70 Kč 43 668,90 Kč 43 668,90 Kč 43 668,90 Kč 31 689,90 Kč 40 982,70 Kč 40 982,70 Kč 40 982,70 Kč 36 287,90 Kč 36 287,90 Kč 36 287,90 Kč 33 141,90 Kč 42 434,70 Kč 42 434,70 Kč 42 434,70 Kč 37 739,90 Kč 37 739,90 Kč 37 739,90 Kč 34 351,90 Kč 43 644,70 Kč 43 644,70 Kč 43 644,70 Kč 38 949,90 Kč 38 949,90 Kč 38 949,90 Kč 36 045,90 Kč 45 338,70 Kč 45 338,70 Kč 45 338,70 Kč 40 643,90 Kč 40 643,90 Kč 40 643,90 Kč 37 134,90 Kč 46 427,70 Kč 46 427,70 Kč 46 427,70 Kč 41 732,90 Kč 41 732,90 Kč 41 732,90 Kč 39 070,90 Kč 48 363,70 Kč 48 363,70 Kč 48 363,70 Kč 43 668,90 Kč 43 668,90 Kč 43 668,90 Kč 29 390,90 Kč 38 683,70 Kč 38 683,70 Kč 38 683,70 Kč 33 988,90 Kč 33 988,90 Kč 33 988,90 Kč 30 842,90 Kč 40 135,70 Kč 40 135,70 Kč 40 135,70 Kč 35 440,90 Kč 35 440,90 Kč 35 440,90 Kč 32 052,90 Kč 41 345,70 Kč 41 345,70 Kč 41 345,70 Kč 36 650,90 Kč 36 650,90 Kč 36 650,90 Kč 33 746,90 Kč 43 039,70 Kč 43 039,70 Kč 43 039,70 Kč 38 344,90 Kč 38 344,90 Kč 38 344,90 Kč 34 835,90 Kč 44 128,70 Kč 44 128,70 Kč 44 128,70 Kč 39 433,90 Kč 39 433,90 Kč 39 433,90 Kč 36 771,90 Kč 46 064,70 Kč 46 064,70 Kč 46 064,70 Kč 41 369,90 Kč 41 369,90 Kč 41 369,90 Kč 29 390,90 Kč 38 683,70 Kč 38 683,70 Kč 38 683,70 Kč 33 988,90 Kč 33 988,90 Kč 33 988,90 Kč 30 842,90 Kč 40 135,70 Kč 40 135,70 Kč 40 135,70 Kč 35 440,90 Kč 35 440,90 Kč 35 440,90 Kč 32 052,90 Kč 41 345,70 Kč 41 345,70 Kč 41 345,70 Kč 36 650,90 Kč 36 650,90 Kč 36 650,90 Kč 33 746,90 Kč 43 039,70 Kč 43 039,70 Kč 43 039,70 Kč 38 344,90 Kč 38 344,90 Kč 38 344,90 Kč 34 835,90 Kč 44 128,70 Kč 44 128,70 Kč 44 128,70 Kč 39 433,90 Kč 39 433,90 Kč 39 433,90 Kč 36 771,90 Kč 46 064,70 Kč 46 064,70 Kč 46 064,70 Kč 41 369,90 Kč 41 369,90 Kč 41 369,90 Kč 29 390,90 Kč 38 683,70 Kč 38 683,70 Kč 38 683,70 Kč 33 988,90 Kč 33 988,90 Kč 33 988,90 Kč 30 842,90 Kč 40 135,70 Kč 40 135,70 Kč 40 135,70 Kč 35 440,90 Kč 35 440,90 Kč 35 440,90 Kč 32 052,90 Kč 41 345,70 Kč 41 345,70 Kč 41 345,70 Kč 36 650,90 Kč 36 650,90 Kč 36 650,90 Kč 33 746,90 Kč 43 039,70 Kč 43 039,70 Kč 43 039,70 Kč 38 344,90 Kč 38 344,90 Kč 38 344,90 Kč 34 835,90 Kč 44 128,70 Kč 44 128,70 Kč 44 128,70 Kč 39 433,90 Kč 39 433,90 Kč 39 433,90 Kč 36 771,90 Kč 46 064,70 Kč 46 064,70 Kč 46 064,70 Kč 41 369,90 Kč 41 369,90 Kč 41 369,90 Kč od 27 091,90 Kč 22 390 Kč bez DPH 30 070 Kč bez DPH 30 070 Kč bez DPH 30 070 Kč bez DPH 26 190 Kč bez DPH 26 190 Kč bez DPH 26 190 Kč bez DPH 23 590 Kč bez DPH 31 270 Kč bez DPH 31 270 Kč bez DPH 31 270 Kč bez DPH 27 390 Kč bez DPH 27 390 Kč bez DPH 27 390 Kč bez DPH 24 590 Kč bez DPH 32 270 Kč bez DPH 32 270 Kč bez DPH 32 270 Kč bez DPH 28 390 Kč bez DPH 28 390 Kč bez DPH 28 390 Kč bez DPH 25 990 Kč bez DPH 33 670 Kč bez DPH 33 670 Kč bez DPH 33 670 Kč bez DPH 29 790 Kč bez DPH 29 790 Kč bez DPH 29 790 Kč bez DPH 26 890 Kč bez DPH 34 570 Kč bez DPH 34 570 Kč bez DPH 34 570 Kč bez DPH 30 690 Kč bez DPH 30 690 Kč bez DPH 30 690 Kč bez DPH 28 490 Kč bez DPH 36 170 Kč bez DPH 36 170 Kč bez DPH 36 170 Kč bez DPH 32 290 Kč bez DPH 32 290 Kč bez DPH 32 290 Kč bez DPH 26 190 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 27 390 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 28 390 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 29 790 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 30 690 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 32 290 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 26 190 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 27 390 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 28 390 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 29 790 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 30 690 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 32 290 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 26 190 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 33 870 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 29 990 Kč bez DPH 27 390 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 35 070 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 31 190 Kč bez DPH 28 390 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 36 070 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 32 190 Kč bez DPH 29 790 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 37 470 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 33 590 Kč bez DPH 30 690 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 38 370 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 34 490 Kč bez DPH 32 290 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 39 970 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 36 090 Kč bez DPH 24 290 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 25 490 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 26 490 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 27 890 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 28 790 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 30 390 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 24 290 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 25 490 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 26 490 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 27 890 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 28 790 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 30 390 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 24 290 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 31 970 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 28 090 Kč bez DPH 25 490 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 33 170 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 29 290 Kč bez DPH 26 490 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 34 170 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 30 290 Kč bez DPH 27 890 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 35 570 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 31 690 Kč bez DPH 28 790 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 36 470 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 32 590 Kč bez DPH 30 390 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 38 070 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH 34 190 Kč bez DPH od 22 390 Kč bez DPH
Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zakázková výroba Zvolte variantu
Barva rámu
Provedení
Barva výplně
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Dvoukřídlá brána bez přípravy pro pohon, v několika velikostech, s výplní ocelové lamely.

Ocelový rám ocelové "U". Výplň ocelové lamely zasazené v rámu. 

Sada obsahuje : bránu, stavitelné panty, ocelovou výplň, doraz zámku, zámek, FAB.  

Vzdy je nutné příprava stavebního otvoru + 160-220mm pro panty a doraz.

Povrchová úprava dle Vašeho výběru.

V případě že Vám naše branka nevyhovuje, vyrobíme branku dle Vašeho přání.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jednokřídlá brána je dodávána bez sloupků, panty jsou konstrukčně řešené pro uchycení na hmoždinky, závitovou tyč, atd.

Branku lze tedy instalovat na betonové sloupky, štípané bloky, případně na ocelové nebo dřevěné sloupky, uchycením šrouby.